İletişim

Cemil Çağatay HEKİMCİ

Malzeme Şenliği’16 Genel Koordinatörü

MUYAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tel : 0554 815 41 00

cagatayhekimci@gmail.com

iletisim.muyap@gmail.com

 

Vural MERT

Malzeme Şenliği’16 Koordinatörü

MSKÜ Genç-İMO Temsilcisi

Tel : 0545 473 19 93

vuralmertt@gmail.com

 

Yunus Melih ESER

Malzeme Şenliği’16 Koordinatörü

MUYAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tel : 0538 681 67 06

yunusmeliheser@gmail.com

 

  F. Koray EMECEN

MUYAP Yönetim Kurulu Başkanı

Tel : 0507 236 46 50

kryemcn@hotmail.com